'; } else { $status=''.$walutka.number_format($cena, 0, ',', ' ').'
'; } } if ($szer!=0 and $wys!=0) { $szer = $szer.' x '.$wys.' '.$jednostka_miary;} else if ($szer!=0 and $wys!=0) { $szer = $szer.' x '.$wys.' '.$jednostka_miary;} else { $szer=''; } list(, , , $attr)=getimagesize(PICTM.$pict); return (' "'.$tytul.'"
'.$tytul.'
' .$status.$szer.'
'); } } $sql = mysql_connect ('localhost', 'qart', 'G24gwfbbb'); $err = mysql_select_db('qart'); $szukacz=$SZUKAJ; // odzysk z ciasteczka list($autor_c, $rodzaj_c, $status_c, $technika_c, $szukacz_c, $jednostka_cooka, $waluta_cooka, $k_c, $id_c) = explode(";", $przechowalnik); if ($jednostka_miary=='' and $jednostka_cooka!='') { $jednostka_miary=$jednostka_cooka; } else if ($jednostka_miary=='') { $jednostka_miary="cm"; } if ($waluta=='' and $waluta_cooka!='') { $waluta=$waluta_cooka; } else if ($waluta=='') { $waluta="cena_pln"; } if ($autor=='' and $autor_c!='') { $autor=$autor_c; } if ($rodzaj=='' and $rodzaj_c!='') { $rodzaj=$rodzaj_c; } if ($status=='' and $status_c!='') { $status=$status_c; } if ($technika=='' and $technika_c!='') { $technika=$technika_c; } if ($szukacz=='' and $szukamy=='' and $szukacz_c!='') { $szukacz=$szukacz_c; } if ($k=='' and $k_c!='') { $k=$k_c; } if ($id=='' and $id_c!='') { $id=$id_c; } if ($KASUJ=='TAK') { $id=$autor=$rodzaj=$status=$technika=$szukacz=$k=''; } else if ($KASUJ=='ID' or $szukamy=='Szukaj w galerii') { $id=''; } $TYTULIK='Galeria "Lu" - prezentacja obrazów'; // tabela na 12 obraz z n $tabela_centralna_wzor='

%s

%s %s %s
%s %s %s %s
%s %s %s %s
%s %s %s %s
%s %s %s
'; // $naglowek, $obr[1], $obr[2], $obr[3], $obr[4], $obr[5], $obr[6], $obr[7], $obr[8], $obr[9], $obr[10], $obr[11], $obr[12], $link_lewy, $srodek_stopki, $link_prawy if ($waluta=='cena_eur') {$walutka=''; $walutka_opis='(Euro)'; } else if ($waluta=='cena_us') {$walutka='$'; $walutka_opis='$ (USD)'; } else if ($waluta=='cena_gb') {$walutka=''; $walutka_opis='(Funt)'; } else {$walutka=' zł'; ; $walutka_opis='zł (PLN)'; } if ($jednostka_miary == 'inch') { $jednostka_miary_opis='" (cal)'; } else { $jednostka_miary_opis='cm (centymetr)'; } if ($id!='') { $poszukiwany='AND id ='.$id; } else { if ($szukacz!='') {$poszukiwany.='(tytul LIKE "%'.$szukacz.'%" or opis LIKE "%'.$szukacz.'%") AND'; } if ($autor!='') { $poszukiwany.=' autor LIKE "'.$autor.'"'; } if ($rodzaj!='') { $poszukiwany.=' AND rodzaj LIKE "'.$rodzaj.'"'; } if ($status!='') { $poszukiwany.=' AND status LIKE "'.$status.'"'; } if ($technika!='') { $poszukiwany.=' AND technika LIKE "'.$technika.'"'; } if ($poszukiwany!='') { $poszukiwany='AND '.$poszukiwany; } } if ($SZUKAJ=='' and $id=='' and ($autor=='' or $autor=='%') and ($rodzaj=='' or $rodzaj=='%') and ($status=='' or $status=='%') and ($technika=='' or $technika=='%')) { $wyszukiwanie_aktywne=''; $naglowek='PREZENTACJA GALERII'; } else { $wyszukiwanie_aktywne='
Kasuj wyszukiwanie, pokaż wszystko
'; $naglowek='WYNIKI WYSZUKIWANIA
KLIKNIJ TU ABY POWRÓCIĆ DO PREZENTACJI CAŁEJ GALERII'; } $zapytanie="SELECT tytul, pict, szerokosc, wysokosc, status, $waluta FROM obrazy WHERE aktywny = 'TAK' and rodzaj != 'reprodukcja' $poszukiwany ORDER BY priorytet DESC, autor, dodano_dnia DESC, zmieniono_dnia DESC"; $wykonaj = mysql_query($zapytanie); $ilosc_znalezionych_obrazow = mysql_num_rows($wykonaj); for ($j=0; $j<$ilosc_znalezionych_obrazow; $j++) { $wiersz[$j] = mysql_fetch_array($wykonaj, MYSQL_ASSOC); } if ($k=='' or $k<0) { $k=0; } if ($k>$ilosc_znalezionych_obrazow) { $k=$ilosc_znalezionych_obrazow-12; } $j=0; for ($i=$k; $i<(12+$k); $i++) { $obr[$j]= obrazek ($wiersz[$i]['tytul'], $wiersz[$i]['pict'], $wiersz[$i]['szerokosc'], $wiersz[$i]['wysokosc'], $wiersz[$i]['status'], $wiersz[$i][$waluta]); $j++; } mysql_free_result($wykonaj); $link_wartosci='&autor='.htmlentities(urlencode($autor)).'&rodzaj='.htmlentities(urlencode($rodzaj)).'&status='.htmlentities(urlencode($status)).'&technika='.htmlentities(urlencode($technika)).'&SZUKAJ='.htmlentities(urlencode($szukacz)).'&jednostka_miary='.$jednostka_miary.'&waluta='.$waluta; if ($k<0) { $k=0; } if ($k<=0) { $lewy_link=''; } else { $lewy_link='
poprzednie
'; } if (($k+12)>=$ilosc_znalezionych_obrazow) { $prawy_link=''; } else { $prawy_link='
następne
'; } if ($k+12>$ilosc_znalezionych_obrazow) { $kk=$ilosc_znalezionych_obrazow; } else { $kk=$k+12; } if ($ilosc_znalezionych_obrazow==0) { $srodek_stopka='Niestety nie znaleziono';} else {$srodek_stopka='Obrazy od: '.($k+1).' do '.$kk.', znalezionych przedmiotów: '.$ilosc_znalezionych_obrazow.'';} $SRODECZEK=sprintf($tabela_centralna_wzor, $naglowek, $lewy_link, $srodek_stopka, $prawy_link, $obr[0], $obr[1], $obr[2], $obr[3], $obr[4], $obr[5], $obr[6], $obr[7], $obr[8], $obr[9], $obr[10], $obr[11], $lewy_link, $srodek_stopka, $prawy_link); $TYTULIK='Galeria "Lu" - prezentacja obrazów'; $link_wartosci.='&k='.$k; $kropa=''; $LINKI_DOLNE=$LINKI_GORNE='GALERIA'.$kropa. 'USTAWIENIA'.$kropa. 'KONTAKT'.$kropa. 'STRONA GŁÓWNA'.$kropa. 'ENGLISH'; $LINKI_GORNE.='

"Lu" Art Gallery - internetowa ekspozycja i sprzedaż obrazów

'; // tu robimy boczek // SZUKANIE $aut[$autor]="selected"; $rodz[$rodzaj]="selected"; $stat[$status]="selected"; $tech[$technika]="selected"; $zapytanie="SELECT autor, autor_nazwa FROM autorzy ORDER BY id"; $wykonaj = mysql_query($zapytanie); $ilosc_wierszy = mysql_num_rows($wykonaj); $autorzy=''; mysql_free_result($wykonaj); $zapytanie="SELECT rodzaj, rodzaj_nazwa FROM rodzaje ORDER BY id"; $wykonaj = mysql_query($zapytanie); $ilosc_wierszy = mysql_num_rows($wykonaj); $rodzaje=''; mysql_free_result($wykonaj); $przechowalnik=$autor.';'.$rodzaj.';'.$status.';'.$technika.';'.$szukacz.';'.$jednostka_miary.';'.$waluta.';'.$k.';'.$id; setcookie ("przechowalnik", $przechowalnik, time() + 2592000); $tabela_boczna_wzor='
Pokaż wszystko
WYSZUKIWANIE:
Autor:
%s
Rodzaje (tematyka):
%s
Status:
Technika:
Wyszukiwany tekst:
(tytuł, opis itp.
puste: dowolny)
'; $BOCZEK=sprintf($tabela_boczna_wzor, $autorzy, $rodzaje, $stat["%"], $stat["Na sprzedaż"], $tech["%"], $tech["Olej"], $tech["Tempera"], $tech["Rysunek"], $tech["Fotografia"], $tech["Pastel olejna na papierze"], $tech["Akwarela"], $tech["Akryl"], $tech["Rzeźba"], $tech["Ceramika"], $tech["Inna"], $szukacz, $k, $jednostka_miary, $waluta, $id); //SZUKANIE koniec $BOCZEK.=$wyszukiwanie_aktywne.'

USTAWIENIA:

Wymiary w:
'.$jednostka_miary_opis.'

Waluta:
'.$walutka_opis.'


ZMIEŃ
USTAWIENIA


'; include("galeria_wzor.php"); mysql_close($sql); ?>