(Lu)LED

Energia tworzenia, sztuka i technologia

Lampy (Lu)LED wyposażone są w dwa przyciski. Pozwalają one na włączanie i wyłączanie lampy, uruchomienie jednego z programów dynamicznej zmiany kolorów, ustawienie i zapamiętanie jako ulubionej dowolnej barwy oraz na łączenie w parę z pilotem.

Pilot posiada 4 przyciski i potrafi realizować te same funkcje co lampa. Dodatkowo umożliwia ściemnianie i powtórne rozjaśnianie, zmianę prędkości wykonywania programów, wybór jednego z kilkunastu zdefiniowanych kolorów oraz wybór lampy, którą ma sterować. Jeden pilot może być połączony z nawet 6 lampami. Może również wysyłać polecenia do wszystkich podłączonych lamp na raz. Zasięg działania to około 10 metrów bez przeszkód, ale i przez niezbyt grube ściany sygnał może się przebić.

Funkcje podstawowe przycisków lampy

Przycisk A wciśnięty krótko: włączanie lub wyłączanie
Przycisk A wciśnięty dwa razy szybko: włączenie ulubionego koloru
Przycisk A wciśnięty długo (ponad 3 sek.): zapamiętanie bieżącego koloru jako ulubiony

Przycisk B wciśnięty krótko: wybór koloru do zmiany RGBW. Kolejno czerwony, zielony, niebieski, biały, wszystkie
Przycisk B wciśnięty i przytrzymany: ciągła zmiana (narastanie, a potem zmniejszanie jasności) wybranego koloru RGBW. Mrugnięcie oznacza maksymalną jasność. Dalsze przytrzymanie powoduje zmniejszenie jasności

Przycisk A i B wciśnięte jednocześnie krótko: uruchomienie lub wybór następnego programu zmiany kolorów.
Przycisk A i B wciśnięte jednocześnie długo (ponad 3 sekundy): łączenie w parę z pilotem. Uwaga: najpierw tryb parowania należy uruchomić na pilocie. Pilot musi być w pobliżu (maks. 50 cm) lampy

Funkcje podstawowe przycisków pilota

Przycisk numer jeden znajduje się najbliżej diody LED.

Przyciski wciskane krótko:

Przycisk 1: włącz – wyłącz
Przycisk 2: uruchomienie lub wybór następnego programu zmiany kolorów
Przycisk 3: zmiana koloru na kolejny
Przycisk 4: wybór koloru do zmiany RGBW. Kolejno czerwony, zielony, niebieski, biały, wszystkie

Przyciski wciskane długo:

Przycisk 1: włączenie ulubionego koloru
Przycisk 2: rozjaśnienie (gdy wcześniej kolor był ściemniony klawiszem 3)
Przycisk 3: ściemnienie koloru
Przycisk 4: ciągła zmiana (narastanie, a potem zmniejszanie jasności) wybranego koloru RGBW. Mrugnięcie oznacza maksymalną jasność. Dalsze przytrzymanie powoduje zmniejszenie jasności

Funkcje dwuklawiszowe:

Przycisk 1 i 2 jednocześnie długo (ponad 2 sek.): zapamiętanie wybranego koloru jako ulubiony
Przycisk 2 i 3 jednocześnie krótko: zmiana prędkości wykonywania programu
Przycisk 1 i 4 jednocześnie długo (ponad 3 sek.): włączenie trybu parowania. Pilot przez 15 sekund będzie czekał na sygnał łączenia w parę od lampy.

Pojedyncze mignięcie diody oznacza odebranie polecenia przez lampę. Mignięcie trzy razy krótko oznacza problem z transmisją. Wejście w tryb parowania sygnalizowane jest dwoma długimi mrugnięciami.


Więcej o możliwościach w tym o obsłudze jednym pilotem wielu lamp, można przeczytać w instrukcji obsługi. Opublikujemy ją niebawem i jest dołączona do każdej z lamp.
Stacks Image 105
Stacks Image 107

Przyciski w (Lu)LED lampie i w pilocie