Regulamin, zasady zakupów, polityka prywatności


O naszej polityce prywatności i jak zmienić ustawienia cookies dowiesz się tu

Postanowienia ogólne
Sklep LuGallery.com obsługiwany przez jest firmę QART Serwis zwaną dalej LuGallery.com

Warunki dokonywania zakupów
LuGallery.com prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.lugallery.com/

Oferta i realizacja zakupów
W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
Wszystkie ceny podawane w sklepie LuGallery.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Koszt wydania (wysłania) i odebrania rzeczy ponosi Klient. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

Reklamacje i gwarancje
Przesyłki kurierskie należy sprawdzić w obecności kuriera (dostawcy) i w razie stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół zgodnie z zasadami danej firmy spedycyjnej. Uszkodzenia powstałe podczas transportu bez ww. sprawdzenia i protokołu nie mogą być reklamowane.
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Należy pamiętać, że produkty w naszym sklepie są niepowtarzalne i nie będzie możliwości wymiany na inny identyczny. Jeżeli LuGallery.com nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrócić można tylko nieużywany produkt. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów.

Postanowienia końcowe
LuGallery.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury (lub innego dowodu sprzedaży) i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane nie będą używane w celach marketingowych. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją: kontakt.
Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane LuGallery.com. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy PayPal.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

Obsługująca sklep LuGallery.com firma QART Serwis z siedzibą przy ul. Stawowej 14 w Osolinie zarejestrowana jest pod numerem 009162 w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Obornik Śląskich.

Konto:
65 1140 2017 0000 4202 0637 7909 BRE Bank SA (Multibank)