Tam gdzie wzgórza trzebnickie:

Przygoda z sarenką (bajka z lektorem i puzzle)

Where the Trzebnickie Hills lie:
Adventure of the little deer (tale and puzzle)


Autor: Lucyna Pawlak (Lu)

Bajka dla dzieci (od 3 do 6 lat) z układanką puzzle, która ucieszy również dorosłych. Niepowtarzalne ręcznie malowane ilustracje. Polski i angielski lektor.

Fairy tale for children (aged 3-6) with a puzzle which will please adults as well. English and Polish speaker.

Przeznaczona dla: iPhone, iPhone 4 Retina Display, iPad, iPod Touch.

Autor i ilustracje: Lucyna Pawlak (Lu)
Program i grafika uzupełniająca: Jaromir K. Kopp
Polski lektor: Mateusz Szemiel
Angielski lektor: Joanna Gajowy

Translation from Polish to English: HOTIA - House of Translators & Interpreters

 • Dziesięć ręcznie malowanych (akwarele i olej) oryginalnych ilustracji.
 • Polski i angielski lektor.
 • Układanka puzzle o 4 stopniach trudności do każdej z plansz.
 • Po ułożeniu układanki w nagrodę animowana lokomotywa.
 • Animowane niespodzianki na niektórych ilustracjach.
 • Opcja odtworzenia całej bajki lub poszczególnych plansz.
 • Grafika wysokiej rozdzielczości przygotowana również dla „Retina display” iPhone 4 i iPada.

UWAGA! Użycie grozi koniecznością stoczenia walki z dzieckiem o iPhone! ;-)

Zapoznaj się z instrukcją.

Zobacz zdjęcia ekranów z iPhone i iPada.

Zobacz jak wygląda bajka i układanka na YouTube.


Where the Trzebnickie Hills lie: Adventure of the little deer.

For:
iPhone, iPhone 4 Retina Display, iPad, iPod Touch.

Author and illustrations: Lucyna Pawlak (Lu)
Program and supplementary animation:
Jaromir K. Kopp
English speaker:
Joanna Gajowy
Polish speaker:
Mateusz Szemiel

Translation from Polish to English: HOTIA - House of Translators & Interpreters

 • Ten hand-painted (watercolours and oil) original illustrations.
 • English and Polish voice-over.
 • Puzzle jigsaw with 4 difficulty levels for each board.
 • When the puzzle is composed, an animated train is a reward.
 • Animated surprises in some illustrations.
 • High-resolution prepared for iPhone 4 "Retina display" and iPad.

ATTENTION! Using is threatened with waging a battle with your child about the iPhone! ;-)

View screenshots from the iPhone and iPad.

Refer to the instruction.

See the tale and the puzzle on YouTube.